1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas –  „MB SIŪLŲ SPALVOS“, PVM mokėtojo kodas LT100016796413. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Kontaktai“.

1.2. Elektroninė parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti tinklalapyje adresu siuluspalvos.lt

1.3. Pirkėjas – asmuo, užsisakantis arba įsigyjantis prekių Elektroninėje parduotuvėje.

1.4. Darbo diena – Darbo laikas: I-V 10:00-18:00, VI- 10:00 – 15:00. išskyrus VII (sekmadienį) bei valstybines švenčių dienas, kurios Lietuvos Respublikos teisės aktų tvarka yra paskelbtos nedarbo dienomis.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo duomenys, nurodyti Privatumo politikoje.

1.6. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės nuostatos dėl Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo ir kitų su tuo susijusių aspektų, naudojantis šia elektronine parduotuve.

1.7. Taisyklės – šios pirkimo taisyklės, kuriose aprašomos nuostatos, susijusios su prekių įsigijimu Elektroninėje parduotuvėje.

1.8. Paskyra – Pirkėjo registravimosi Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama sąskaita, kurioje saugomi jo pateikti asmens duomenys ir duomenys apie užsakymus Elektroninėje parduotuvėje. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra teisinis dokumentas, kurio privalo laikytis Pirkėjas ir Pardavėjas. Taisyklėse numatytos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, kitos pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos ir su pirkimu Elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Prieš užsakant prekes Elektroninėje parduotuvėje rekomenduojame atidžiai perskaityti Taisykles ir Privatumo politiką bei įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Jei nesutinkate su Taisyklių ir (ar) Privatumo politikos nuostatomis, neturėtumėte naudotis Elektronine parduotuve.

2.2. Pirkti Elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

– fiziniai asmenys;

– juridiniai asmenys.

2.3. Pateikdamas užsakymą šioje Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes Elektroninėje parduotuvėje.

2.4. Tam, kad būtų patvirtintas pateiktų duomenų teisingumas registruojant Paskyrą Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjui siunčiamas elektroninis laiškas, kuriuo prašoma patvirtinti pateiktus duomenis.

2.5. Elektroninėje parduotuvėje pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, susipažinęs su Taisyklėmis, pateikia prekės (-ių) užsakymą ir už jį apmoka.

2.6. Elektroninėje parduotuvėje paieškos rezultatai pagal Pirkėjo užklausą pateikiami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

–           laikotarpis, kurį prekę siūloma įsigyti Elektroninėje parduotuvėje (naujumas);

–           populiarumas pagal pardavimų apimtį;

–           kaina;

–           ar prekė patenka į išpardavimo kategoriją;

–           aktualumas (pagal sezoniškumą ar kitus kriterijus).

2.7. Pirkėjas gali pasirinkti prekių filtravimo Elektroninėje parduotuvėje nustatymus – prekės gali būti filtruojamos pagal gamintoją, prekės ženklą, kainą, produkto tipą, spalvą, dydį. Taip pat Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš kriterijų, pagal kurį nustatomas prekių eiliškumas (naujumas, populiarumas, mažėjanti kaina, didėjanti kaina, nuolaidos dydis). Elektroninėje parduotuvėje nėra vykdomas kainų individualizavimas, visos Elektroninėje parduotuvėje nurodomos prekių kainos (be pristatymo išlaidų) yra vienodos visiems Pirkėjams.

3. Prekės keitimas

Jei Pirkėjo įsigyta prekė netinkama , Pirkėjas gali grąžinti įsigytą prekę ir atgauti sumokėtus pinigus bei užsakyti tinkama prekę. Jei grąžinama ne pilna komplektacija, pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

3.1.Teisė grąžinti nekokybišką prekę

Pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę, turi teisę per 14 dienu nuo prekės pristatymo Pirkėjui pateikti Pardavėjui prašymą.  Tokiu atveju Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju el. pašto adresu arba telefono numeriu, nurodytais Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ ir pateikti informaciją.

Prekė bus laikoma kokybiška, jei ji atitinka aprašymą ir savybes, nurodytas Elektroninėje parduotuvėje ji yra tinkama įprastiniam naudojimui kaip ir kitos tai pačiai rūšiai priskiriamos prekės prekės kokybė ir savybės yra tokios, kokių galima tikėtis iš kitos tai pačiai rūšiai priskiriamos prekės.

Pateikus Pardavėjui informaciją ir užpildžius prekių grąžinimo aktą, esantį skiltyje „Grąžinimas” prekė gali būti grąžinama į parduotuvę, siunčiant ją per siuntų savitarnos terminalus. Pardavėjas atidžiai patikrins grąžintą prekę ir informuos Pirkėją jo elektroninio pašto adresu apie tai, ar bus vykdomas vienas iš Pirkėjo reikalavimų, nurodytų šiame punkte. Už prekę sumokėta suma bus grąžinta arba prekės keitimas bus įvykdytas per 14 dienų nuo netinkamos kokybės prekės priėmimo arba įrodymų, kad prekė buvo išsiųsta, pateikimo.

3.2. Grąžinimo būdai

Klientas gali grąžinti prekes, siųsdamas jas per siuntų savitarnos terminalus . (Daugiau skiltyje ”Gražinimas”)

3.3. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių gražinimo išlaidas. Taip pat Pirkėjas įsipareigoja atlyginti išlaidas, kurias padengti reikalauja kurjeris, kai Pirkėjas prekių nepriima su kurjeriu sutartu laiku.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo prie Paskyros duomenų. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo prie Paskyros duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Paskyros ir dėl to kylančias pasekmes. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo prie Paskyros duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją telefono numeriu arba elektroninio pašto adresu, nurodytu skiltyje „Pagalba ir informacija“.

3.5. Pirkėjas yra atsakingas už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje pateikti Pirkėjo duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus Pirkėjo Elektroninėje parduotuvėje pateiktiems duomenims, jis privalo juos atnaujinti skiltyje „Mano paskyra“ arba apie tai pranešdamas telefonu arba elektroninio paštu adresu, kurie nurodyti skiltyje „Kontaktai“. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. Jei naudodamasis Elektronine parduotuve Pirkėjas pateikia trečiųjų asmenų Asmens duomenis, Pirkėjas pats yra atsakingas už tokių duomenų pateikimo ir naudojimo teisėtumą.

3.6. Kilus problemų dėl Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pirkėjas gali kreiptis elektroninio pašto adresu arba telefonu, nurodytais Elektroninės parduotuvės skiltyje „Pagalba  ir informacija“. Taip pat Pirkėjas turi galimybę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninio ginčų sprendimo platformoje adresu ec.europa.eur/odr/.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Elektroninėje parduotuvėje skelbiamos sąlygos.

4.2. Jeigu Pirkėjas apmoka už prekes, tačiau su juo nepavyksta susisiekti per nurodytą terminą pagal pasirinktą pristatymo būdą, Pirkėjo užsakymas yra atšaukiamas ir grąžinamas atgal Pardavėjui.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

4.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią prekę iš Elektroninės parduotuvės ir pašalinti arba pakeisti bet kokią informaciją Elektroninėje svetainėje. Pardavėjas deda maksimalias pastangas, kad būtų įvykdytas kiekvieno Pirkėjo užsakymas, tačiau gali pasitaikyti išimtinių aplinkybių, kurios verčia atsisakyti užsakymo išsiuntus užsakymo patvirtinimą (pvz., Pirkėjo užsakymo vykdymo metu paaiškėja, kad prekė nekokybiška).

4.5. Pirkėjui nusprendus atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ir apie tai informavus Pardavėją numatyta tvarka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtą sumą .

4.6. Jeigu Pirkėjas Elektronine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, savo veiksmais ar neveikimu kelia grėsmę ar daro žalą Pardavėjui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, Elektroninės parduotuvės stabilumui ar saugumui ar kitaip pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus, Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti Pirkėjo naudojimąsi Elektronine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

4.7. Jeigu Elektroninėje parduotuvėje yra nuorodų į kitas svetaines ir trečiųjų šalių informaciją, minėtos nuorodos pateikiamos tik informaciniais tikslais ir Pardavėjas nekontroliuoja šių svetainių, nesvarbu koks būtų jų turinys ar informacija. Todėl Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar žalą, kylančią dėl jų naudojimo.

5. UŽSAKYMAS

5.1. Prekės kaina, nurodyta Elektroninėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu yra galutinė, ir galioja tiek Pirkėjui, tiek Pardavėjui. Kainos gali keistis bet kuriuo metu, tačiau kainos pokyčiai neturės įtakos užsakymams, kuriems Pardavėjas išsiuntė užsakymo patvirtinimą. Kainos Elektroninėje parduotuvėje nurodytos eurais, į kainą įtraukiant PVM. Į prekės kainą nėra įskaičiuotos pristatymo išlaidos, numatytos šiose Taisyklėse.

5.2. Užsisakyti ir įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali vienu iš šių būdų:

– užsiregistruodamas Elektroninėje parduotuvėje ir sukurdamas Paskyrą, registracijos metu nurodydamas duomenis, kuriuos nurodyti yra privaloma. Prie savo Paskyros Pirkėjas gali prisijungti įvedęs registracijos metu nurodytą elektroninio pašto adresą ir Pirkėjo sugalvotą slaptažodį;

– neregistruodamas Paskyros Elektroninėje parduotuvėje. Tokiu atveju Pirkėjas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, informaciją apie pristatymo adresą;

  • prisijungdamas per socialinius tinklus.

5.3. Užsakymo patvirtinimas Pirkėjui bus pateiktas Pirkėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu užsakymo patvirtinimo momentu. 

6. KAINA IR APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

6.1. Už prekes atsiskaitoma mokėjimo kortele , elektronine bankininkyste, bankiniu pavedimą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik Pirkėjui apmokėjus už užsakymą bus formuojamas prekių užsakymas. 

6.3. Gavus Pirkėjo užsakymą, bus atliekamas Pirkėjo kortelės autorizavimas tam, kad būtų įsitikinta, jog mokėjimo kortelėje yra pakankamai lėšų atlikti mokėjimo operacijai.

6.4. Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“ užsakymo tvirtinimo metu Pirkėjas patvirtina, kad mokėjimo kortelė yra jo.

6.5. Mokėjimo kortelės yra patikrinamos ir autorizuojamos mokėjimo kortelę išdavusio subjekto, tačiau, jei jis neautorizuoja mokėjimo, Pardavėjas nėra atsakingas už bet kokį vėlavimą ar nepavykusį pristatymą.

6.6. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas pateiks sąskaitą elektronine forma.

6.7 Pirkėjui apmokant užsakymą Elektroninėje parduotuvėje bankiniu pavedimu iš kitų užsienio valstybių ir vėliau grąžinus prekes, gali būti taikomi banko nustatyti papildomi mokesčiai už bankinį pavedimą. Šias su bankiniu pavedimu, atliekamu Latvijoje ar Estijoje, susijusias papildomas išlaidas apmoka Pirkėjas.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

7.1. Pirkėjas, įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, pasirenka prekių pristatymo būdą ir pateikia tikslų prekių pristatymo adresą.

7.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.3. Šioje Elektroninėje parduotuvėje siūlomos prekės gali būti pristatomos Lietuvoje ir kitose užsienio valtybėse.

7.4. Pristatymo būdai ir kaina:

  • per siuntų savitarnos terminalus: nemokamai, jeigu užsakymo suma viršija 60 Eur, kitu atveju – 3,50 Eur*
  • kurjeriu (venipak)- 5,00 Eur.
  • KURJERIU į KURŠIŲ NERIJĄ NESIUNČIAME!!!

* Kainos gali keistis atsižvelgiant į tuo metu galiojančius partnerių pasiūlymus. Pristatymo mokestis taikomas vienam užsakymui. Jei atlikote užsakymą ir prisiminėte, jog neįsidėjote kokios prekės, susisiekite su mumis. Jei siunta dar nebus iškeliavusi, pridėsime prekę į tą pačią siuntą.

Tiksli prekių pristatymo mokesčio suma Pirkėjui nurodoma Elektroninėje parduotuvėje, prieš patvirtinant užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas.

7.5. Prekių pristatymo terminai pateikiami skiltyje”Pristatymas”. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami.

7.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.7. Atsiėmęs prekes siuntų savitarnos terminaluose ar kitu būdu gavęs prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė), taip pat ar prekė yra kokybiška bei nepažeista. Pastebėjęs bet kokius siuntos išorinės pakuotės ar prekės pažeidimus ar trūkumus (siuntos išorinė pakuotė ar prekė suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) ir kito pobūdžio neatitikimus Pirkėjas privalo apie tai nedelsiant informuoti Pardavėją.

7.8. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos Elektroninėje parduotuvėje, prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Elektroninėje parduotuvėje pateikti prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas deda visas pastangas, kad prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, tačiau Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės prekių spalvas, todėl Pirkėjas turėtų įvertinti tai, kad prekės gali nežymiai skirtis nuo pateiktų jų atvaizdų.

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Pirkėjo pateikti asmens duomenys tvarkomi Privatumo politikoje nurodyta tvarka ir sąlygomis.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Pardavėjas turi teisę dėl svarbių priežasčių (teisės aktų pakeitimų, su paslaugų teikimu susijusių pakeitimų ir kt.) pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles ir kitus, su šiomis Taisyklėmis susijusius, dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Elektroninėje parduotuvėje dienos ir taikomi tik tiems užsakymams, kuriuos Pirkėjas atlieka po Taisyklių pakeitimo. Apie Taisyklių pakeitimus Pardavėjas informuos Pirkėją vienu ar keliais iš šių būdų – elektroniniu paštu, pateikdamas informaciją Pirkėjo paskyroje arba Elektroninėje parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Elektronine parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

9.2. Šios Taisyklės atnaujintos 2023 m. spalio 10 dieną.

9.3. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios numatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

9.4. Visos autorinės teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Elektroninės parduotuvės tekstinį ar grafinį turinį priklauso Pardavėjui arba trečiajam turinį teikiančiam asmeniui. Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo naudoti ar platinti Elektroninės parduotuvės turinį.

9.5. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

9.6. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9.7. Šia Elektronine parduotuve besinaudojantys asmenys sutinka, kad didžioji dalis bendravimo su Pardavėju vyks elektroniniu būdu. Pardavėjas su Pirkėju susisieks elektroniniu paštu arba pateiks informaciją pranešdamas ją Elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu arba pateikia susisiekdamas telefono numeriu, nurodytais Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“.